Als je je verdiept in een onderwerp, zie je het onverwacht overal opduiken. Op een schilderij van Jan Steen, onze vrolijke schilder uit de Gouden Eeuw, zie ik plotseling een portret van Erasmus op de grond van een dorpsschool slingeren. (De dorpsschool, The National Gallery, Edinburgh). Dit zal geen toeval zijn. De spot in de Lof der zotheid en de puntige gezegdes in de Adagia van Erasmus waren beslist een bron van inspiratie voor de antiautoritaire kunstenaar Jan Steen.